Świadomość ekologiczna Polaków

Świadomość ekologiczna

O ekologii wiemy coraz więcej, temat ten pojawia się w szkołach, mediach i w prywatnych rozmowach, a przyjazne środowisku rozwiązania, na przykład przydomowe oczyszczalnie ścieków, cieszą się rosnącą popularnością. Zdajemy sobie też sprawę z tego, ile znaczą czyste powietrze i dostęp do życiodajnych zasobów wodnych oraz jak przekłada się korzystanie z odnawialnych źródeł energii na jakość życia. Kwestie ekologiczne są ważne również dla nas, dlatego E-deszczówka stała się miejscem, gdzie Klienci znajdują rozwiązania przyjazne dla środowiska oraz sposoby na to, jak zagospodarować wodę deszczową. W tym wpisie przyjrzymy się, jak na te kwestie zapatrują się Polacy.

Z roku na rok coraz lepiej

Coroczne badania przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Środowiska, dotyczące świadomości ekologicznej Polaków nie napawały optymizmem – z pewnością nie jesteśmy w czołówce ekonarodów, ale i u nas widać już pozytywne trendy. W 2020 roku respondenci jako główny powód zainteresowania ekologiczną tematyką wskazywali troskę o przyszłe pokolenia oraz dbałość o zdrowie człowieka. Pokazuje to, że nie myślimy wyłącznie o sytuacji tu i teraz, ale też o przyszłości, o tym, jak teraźniejsze wybory wpłyną na życie naszych dzieci i wnuków. Wynika z tego również, że zdajemy sobie sprawę, iż czas paliw kopalnych już minął i musimy sięgać po źródła alternatywne, a także, że zasoby wodne podlegają naturalnemu ograniczeniu, w związku z czym musimy bardzo je szanować – dlatego tak popularne stały się informacje dotyczące tego, jak zagospodarować wodę deszczową.gromadzenie deszczówki

Po wiedzę do Internetu

Omawiane badania pokazały, że podstawowym źródłem informacji o środowisku naturalnym stał się Internet – można powiedzieć, że to podręcznik najmłodszych pokoleń. Jest zawsze dostępny i zawiera dane praktycznie na każdy temat. W dalszej kolejności korzystamy z wiedzy przekazywanej przez telewizję czy dostępnej w prasie. W E-deszczówka zadbaliśmy o to, by dołączyć do grona informacyjnego – na naszym firmowym blogu publikujemy doniesienia rzetelnie sprawdzone przez ekspertów. Jesteśmy specjalistami od racjonalnego wykorzystywania opadów, a więc znajdziesz u nas wiele porad dotyczących tego, jak zagospodarować wodę deszczową.

Zacznij od… własnego podwórka

Ankietowani są zdania, że budowanie świadomości ekologicznej i prośrodowiskowych postaw jest misją państwa, a następnie szkoły. Jedna trzecia z nich podkreśla natomiast, że znaczenie ma indywidualne podejście, które wynosimy z domów. Dobre zmiany zaczynają się w najbliższym otoczeniu, warto więc na własnym podwórku wdrażać kolejne – przecież nie musi być tylko jeden – sposoby na to, jak zagospodarować opady. Problemy dotyczące zasobów wody i jej zanieczyszczenia są istotne dla 34% respondentów. Warto w tym miejscu dodać, że – obok tlenu – jest ona najcenniejszym, życiodajnym zasobem naturalnym, ale też bardzo dynamicznym, zmiennym zależnie od czasu i przestrzeni geograficznej. To wszystko sprawia, że jej wykorzystywanie musi podlegać racjonalnym decyzjom, miedzy innymi takim, które pokazują, jak zagospodarować wodę deszczową.

Za ważki problem 60% ankietowanych uważa zanieczyszczenia powietrza, a dla 50% są nim śmieci. Oczywiście, problemów ekologicznych jest więcej, ale wyniki tych badań pokazują, że wiemy, jakie kwestie są obecnie palące i wymagają natychmiastowych działań naprawczych – na przykład zadbania o właściwe zagospodarowanie wody deszczowej.

Wybieraj to, co ekologiczne

Pozytywny trend widać także w obszarze zakupowym. Zdecydowanie częściej w stosunku do poprzednich lat wybieramy ekologiczne rozwiązania, nawet jeśli oznaczają one dodatkowe koszty. Wynika to z faktu, że takie decyzje konsumenckie traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Mowa między innymi o zakupie zbiorników na deszczówkę, dzięki którym można ograniczać zużycie kranówki. Obserwujemy to też w naszych statystykach i zainteresowaniu tym, jak zagospodarować wodę deszczową z zastosowaniem dostępnych w naszym asortymencie urządzeń.

Podejmij wyzwanie: jak zagospodarować wodę deszczową

Jednym z najprostszych sposobów na to, by być eko, jest ograniczanie zużycia kranówki, by nie marnować żadnej kropli na czynności domowe, w których z powodzeniem mogą zastąpić ją retencjonowane opady. Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów i dowiedz się, jak zagospodarować wodę deszczową w sposób optymalnie dopasowany do potrzeb Twojej rodziny i warunków w domu oraz na posesji – zapewniamy szeroki wybór zbiorników podziemnych i naziemnych. Dzięki Twoim decyzjom przyszłoroczne badania świadomości ekologicznej Polaków wypadną jeszcze lepiej.

Menu