1. Strona główna
 2. navigate_next
 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 4. navigate_next
 5. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
 6. navigate_next
 7. Oczyszczalnia do aglomeracji SBHR 6 RLM

Oczyszczalnia do aglomeracji SBHR 6 RLM

9200,00 

Termin dostawy: 10-14 dni roboczych

Zapytaj o produkt

  SBHR to przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo– gospodarczych.

  Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem.

  W biologicznych technologiach oczyszczania ścieków jednym z ważniejszych parametrów skuteczności procesów oczyszczania jest różnorodność biocenozy odpowiedzialnej za skuteczność oczyszczania. Powszechnie stosowane technologie tlenowych procesów oczyszczania sprowadzają się głównie do dwóch systemów; złóż biologicznych i osadu czynnego. W uproszczeniu można określić, że procesy w złożach biologicznych odpowiadają procesom samooczyszczania ścieków w gruncie, natomiast osadu czynnego w toni wodnej.

  Każda z metod ze względu na różnicę w składzie biocenozy, posiada tak zalety jak i wady, dlatego połączenie obu metod wydaje się logiczne. Ma to na celu zapewnienie najwyższej skuteczności oczyszczania, a także uodpornienie na zmiany ilościowe i jakościowe oczyszczanych ścieków.

  Założony efekt został zrealizowany poprzez następujące rozwiązania techniczne:

  • Połączenie technologii biologicznego złoża fluidalnego, pracującego wspólnie w roztworze ściekowym z nisko obciążonym osadem czynnym w technologii sekwencyjnej.
  • Zastosowanie zbiorników o dużej odporności konstrukcyjnej, wyprodukowanych z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem.
  • Zastosowanie nowatorskiej metody synergicznego usuwania związków biogennych (azot i fosfor) opracowanego we współpracy ze znanymi ośrodkami naukowymi Polsce.
  • Dzięki technologii hybrydowej połączonej z synergicznym reżimem pracy, możliwe było znaczne ograniczenie gabarytów urządzeń.

  System z uwagi na swoją hybrydowość może pracować w większości warunków klimatycznych w Europie, gwarantując uzyskanie optymalnych wyników redukcji zanieczyszczeń.

   

  Zobacz także

  W zestawie taniej…

  Menu