Systemy zagospodarowania wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Poza wymiarem ekologicznym ma też jednak istotne znaczenie praktyczne – zmagazynowane opady można wykorzystać nie tylko w gospodarstwie domowym, ale też w jego najbliższym otoczeniu. Co ważne, zasoby pochodzące z opadów są w stanie pokryć połowę zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego.

Zagospodarowanie wody deszczowej

E-deszczówka proponuje swoim Klientom kompletne systemy przeznaczone do zagospodarowywania wody deszczowej. Ich podstawowymi elementami są:

 • zbiorniknaziemny, podziemny lub ozdobny; to on będzie magazynem o wybranej pojemności;
 • pompa – decyduje o kierunku przepływu, przez co zapewnia dopływ cieczy do wybranego źródła o wybranych parametrach;
 • filtr i inne akcesoria – odpowiadają za jakość retencjonowanych zasobów, neutralizują barwę czy zapach, a także florę bakteryjną.

Jak działa taki system? Zebrana z dachu albo terenu utwardzonego woda przepływa przez filtr, następnie trafia do zbiornika retencyjnego, a stąd za pomocą pompy do miejsca zapotrzebowania.

System przeznaczony do zagospodarowania wody deszczowej powinien być indywidualne konstruowany – tylko wtedy zapewnia efektywne działanie. Dzięki szerokiemu wyborowi elementów podstawowych i akcesoriów w E-deszczówka tworzymy systemy przyjazne dla środowiska i dla użytkowników.

Czytaj więcej

AQT Water: systemy dopasowane do potrzeb

Warto wiedzieć, że w poszczególnych pracach domowych dobrze sprawdzają się zmagazynowane opady atmosferyczne, nie trzeba korzystać z zasobów wodociągów. Do magazynowania opadów służą systemy zaprojektowane do zagospodarowania wody deszczowej, wśród których wyróżnia się:

 • instalacje przeznaczone do ogrodów – zbierają opady, które przeznaczone są do podlewania przydomowej roślinności i wykonywania prac z tym związanych,
 • instalacje dedykowane potrzebom gospodarstw domowych – wykorzystują zebrane zasoby do celów bytowo-gospodarczych, do spłukiwania toalet, prania, mycia samochodu.

W obu przypadkach systemy retencjonujące marki AQT Water mogą być wykorzystywane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej (jak placówki medyczne) czy komercyjnych (hotele, stacje benzynowe). Takie proekologiczne działania są coraz popularniejsze – w Belgii na przykład posiadanie sytemu gromadzenia cieczy z opadów atmosferycznych jest obowiązkowe we wszystkich nowo powstających budynkach, w których powierzchnia dachu ma więcej niż 100 m2.

Można tylko zyskać

Zagospodarowanie wody deszczowej jest nie tylko racjonalne, ale też korzystne na wielu płaszczyznach. Pozwala:

 • oszczędzasz na rachunkach – nawet 50%, co okazuje się znaczące przy nieustannie rosnących cenach,
 • uniezależnić się od dostaw z sieci miejskiej, ponieważ posiadacie Państwo własną rezerwę,
 • podnieść wartość nieruchomości, dzięki zainstalowanemu systemowi małej retencji, który jest trwałą inwestycją,
 • zapewnić roślinom korzystne warunki, ponieważ opady atmosferyczne charakteryzuje niskie „przyjazne” pH , przez co są znacznie lepiej przyswajane niż „kranówka”,
 • dbać o pralkę – brak wapnia zapobiega osadzaniu się kamienia,
 • postępować ekologicznie – i być jednym z pierwszych wśród rodziny czy sąsiadów.

Ponadto w ramach rządowego programu „Moja woda” można uzyskać finansowanie aż 80% (do 5000 zł) kosztów przy zakupie, budowie oraz uruchomieniu systemu zagospodarowywania wody deszczowej – stworzycie go Państwo dzięki asortymentowi E-deszczówka.

Co trzeba wiedzieć o aspektach prawnych

Kwestie zagospodarowania wody deszczowej podlegają regulacjom prawnym zawartym w rozporządzeniu ministra infrastruktury dotyczącym warunków technicznych, które powinny spełniać budynki oraz ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690), a także w prawie wodnym (Dz. U. 2017 poz. 1566). W praktyce oznacza to, że zbiornik retencjonujący musi znajdować się bezpiecznej odległości od innych obiektów oraz instalacji, a także od granicy działki.

Przepisy nie wymagają uzyskiwania zgody na instalację systemu retencjonującego, jednak zaleca się zgłoszenie takich działań w starostwie powiatowym (taka praktyka przyjęta jest również w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zainteresowanych systemami zagospodarowania wody deszczowej zapraszamy do kontaktu – pracownicy E-deszczówka udzielną wszelkich informacji oraz doradzą w kwestiach praktycznych.

Menu