Przydomowe tunelowe oczyszczalnie ścieków

Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków to nowoczesna i wygodna alternatywa dla szamba. Dzięki procesom, które zachodzą w poszczególnych zbiornikach wybranego systemu, końcowy produkt – czyli odzyskaną czystą wodę, z powodzeniem można oddać do otoczenia. Ważne jest tylko, żeby zrobić to w taki sposób, by jej nadmiar nie zaszkodził ani środowisku, ani elementom zagospodarowania danej działki. Spuszczana woda nie powinna się gromadzić w jednym miejscu pod powierzchnią ziemi – należy tak zaplanować cały proces, by była ona równomiernie rozprowadzona pod całą działką (a jeśli to możliwe – również poza jej granice).

Odpowiednim rozwiązaniem w takim przypadku są znajdujące się w ofercie sklepu E-deszczówka oczyszczalnie tunelowe.

Przydomowa oczyszczalnia tunelowa

Oczyszczalnie tunelowe sprawdzają się w sytuacji, gdy działka ma niewielką powierzchnię lub specyficzny rozkład uzbrojenia terenu. W takich sytuacjach optymalnym rozwiązaniem są tunele filtracyjne, które pozwalają kilkukrotnie zmniejszyć długości systemu rozsączania w porównaniu z tradycyjnym drenażem, głównie dzięki zdolności do gromadzenia znacznych ilości ścieków i powolnym rozsączaniu w grunt. To układ korytarzy podziemnych, które rozprowadzają ścieki pod ziemią na terenie posesji. Dzięki zastosowaniu bocznej perforacji, system tuneli zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię w porównaniu do tradycyjnych drenaży.

Czytaj więcej

Jednak podstawowym urządzeniem jest tu osadnik gnilny. Jego rolą jest zatrzymywanie zanieczyszczeń i to tu następują poszczególne procesy, co sprawia, że do tuneli dostaje się już tylko czysta ciecz. W E-deszczówka proponujemy Państwu na przykład system EPURBLOC II G z tunelami ST 150 PRO. To przydomowa oczyszczalnia tunelowa oparta na bazie osadnika EPURBLOC II Generacji oraz komory filtracyjne typu ST 150 Pro. W zestawie jest osadnik gnilny (2000, 3000 lub 4000 litrów), jedna studzienka rozdzielająca, dekle zamykające komorę oraz geowłóknina. Pojemność osadnika i liczba poszczególnych elementów uzależniona jest od liczby użytkowników. Co ważne, osadnik gnilny tu zastosowany jest konstrukcyjnie wzmocniony, odporny na działanie naprężeń statycznych i dynamicznych, które zachodzą podczas procesu oczyszczania ścieków.

Zbiorniki gnilne II generacji charakteryzują się:

  • płytkim, owalnym kształtem,
  • wykonaniem z lekkiego i wytrzymałego materiału PEHD,
  • wyodrębnionym podłączeniem do systemu wentylacji wysokiej,
  • filtrem uzupełniającym z lekkim materiałem filtracyjnym.

W E-deszczówka oferujemy trzy wspomniane wyżej wielkości omawianych zbiorników. Decyzję, który z nich wybrać, radzimy podejmować w oparciu o wielkość działki oraz sposób jej zabudowy, a także liczbę użytkowników. Takie rozwiązania najchętniej wybierane są do domów jednorodzinnych.

Tunelowe oczyszczalnie ścieków

To rozwiązania niemal bezawaryjne, nie trzeba zatem często korzystać z usług serwisu lub kupować części serwisowych. Co równie ważne, wykonane są w sposób, który – jeśli zajdzie taka potrzeba – umożliwia ich późniejszą rozbudowę.

Zalety tunelowych oczyszczalni ścieków:

  • pozwalają znacznie skrócić system rozsączania bez pogorszenia zdolności infiltracji,
  • zajmują mało miejsca,
  • są łatwe i szybkie w montażu,
  • nie ulegają zamuleniu,
  • posiadają dużą pojemność czynną – gromadzą około 300 l ścieków na jednym metrze.

Tunele filtracyjne pozwalają kilkukrotnie zmniejszyć długość systemu rozsączania w porównaniu z tradycyjnym drenażem, głównie dzięki zdolnościom do gromadzenia znacznych ilości ścieków i powolnym rozsączaniu w grunt.

Taki układ korytarzy podziemnych, które prowadzą ściek po całym dnie to skuteczny system wprowadzania ścieków w grunt, a w stosunku do tradycyjnych drenaży charakteryzuje się dłuższą żywotnością.
Po szczegóły dotyczące tego i innych rozwiązań, na przykład central deszczowych czy dekoracyjnych zbiorników na deszczówkę, zapraszamy do naszej siedziby. Udzielamy informacji również telefonicznie i mailowo.

Menu