Akcesoria do oczyszczalni i systemów wody deszczowej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz instalacje retencjonowania wody deszczowej są systemami, które składają się z odpowiednio dobranych urządzeń. Celem tych urządzeń jest przygotowanie wody do ponownego użycia w gospodarstwie domowym. W ofercie E-deszczówka znajdują się różnorodne elementy uzupełniające te systemy tak, by możliwa była ich prosta indywidualizacja pod kątem wymogów konkretnego gospodarstwa.

Akcesoria do przydomowych oczyszczalni ścieków

Akcesoria do przydomowych oczyszczalni ścieków pozwalają zoptymalizować działanie tego systemu tak, by w najwyższym stopniu dopasowywał się do potrzeb użytkowników oraz warunków technicznych i przestrzennych. Sprawdzają się tu:

 • materiały filtrujące – Puzzolana (lawa wulkaniczna naturalnego pochodzenia służąca jako wkład do filtra w osadnikach znajdujących się w oczyszczalniach przydomowych, a także w ekologicznych szambach); Epurbloc (wykonany z kształtek z tworzywa sztucznego; objętość: 50 – 60 l);
 • separatory tłuszczu – przeznaczone są do wstępnej obróbki ścieków powstających w domowych kuchniach i łazienkach, polecane są do instalacji, które znajdują się w odległości większej niż 10 m od domu; w E-deszczówka proponujemy modele o różnicowanych parametrach: SG 2000, SL-SG 1000, SL-SG 800, SL-SG 500, SL-SG 200. Dopełnieniem mogą być dostępne u nas biopreparaty, zmniejszające ilość tłuszczu i osadów w ściekach.

Zadbaliśmy o to, by były to produkty wysokiej jakości, która przekłada się na doskonałe parametry ich użytkowania. Warto sprawdzić na przykładzie oczyszczalni biologicznych, drenażowych czy tunelowych.

Czytaj więcej

Akcesoria do systemów zagospodarowania wody deszczowej

Akcesoria do systemów zagospodarowania wody deszczowej przeznaczone są do tego, by uczynić korzystanie ze zbiorników retencjonujących opady atmosferyczne jak najmniej uciążliwym. Proponujemy naszym Klientom:

 • zestaw uzupełniający ECO – uzupełnia instalację odzysku deszczówki wodą pitną; umożliwia dopełnienie zbiornika zasobami wodociągowymi;
 • zestaw napełniający 1” 24V – napełnia instalację wodą pitną wodociągową;
 • czujnik poziomu cieczy AQUATO – pokazuje zawartość zbiornika otwartego przeznaczonego na deszczówkę lub asenizacyjnego (szambo), wykorzystując Wi-Fi;
 • przelewowy filtr do wody deszczowej – sprawdza się tam, gdzie zbiorniki na opady nie posiadają wbudowanego filtra;
 • pływający pobór do pompy z wężem – umożliwia pobór wody niezależnie od jej poziomu w zbiorniku;
 • pływający kosz ssawny do pomp EVO – zbiera nieczyszczenia, które mogą dostać się do zbiornika;
 • filtr przelewowy do wody deszczowej D400 AQ – dedykowany do różnego rodzaju zbiorników (betonowych, żywicznych, z materiałów sztucznych), w których nie ma zintegrowanego filtra lub jest on niewystarczający; współpracuje także z systemami rozsączającymi.

Wszystkie te produkty zostały wybrane tak, by działały w niezakłócony sposób, były łatwe w montażu oraz intuicyjne w obsłudze. Wiele z nich w głównej lub znacznej mierze tworzonych jest z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), którego trwałość widzimy również na przykładzie zbiorników na deszczówkę. Zbiorniki podziemne, naziemne oraz dekoracyjne dzięki zastosowaniu PEHD gotowe są na długoletnie użytkowanie.

Stawiamy na kompatybilne rozwiązania

Część z dostępnych w E-deszczówka akcesoriów do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do systemów zagospodarowania wody deszczowej działa w obu systemach. W ten sposób możliwe jest ich połączenie w sprawnie działającą całość. Warto w tym celu wykorzystać:

 • przepompownie AQT Water – ich zadaniem jest podnoszenie ścieku lub wody na odpowiednią wysokość, co sprawia, że są szczególnie pożądane na terenach o zróżnicowanym poziomie wód gruntowych;
 • studzienki:
  • o rozdzielcze – odpowiadają za rozdzielanie ścieków na te, które trafią do złoża biologicznego i te, które zostaną wykorzystane w systemie rozsączającym;
  • o zamykające – ich rolą jest zamykanie i napowietrzanie złoża rozsączającego w systemach drenujących oraz w oczyszczalniach biologicznych; mają różne parametry techniczne, dzięki czemu dopasowują się do różnorodnych instalacji;
  • o poboru wody – dają dostęp do zbiornika i możliwość podłączenia węża ogrodowego tak, by bezpośrednio pobierać i wykorzystywać zgromadzoną deszczówkę;
 • pokrywy i nadbudowy – dostępne w różnych rozmiarach oraz wyposażone w dodatkowe elementy, dzięki czemu stają się funkcjonalnym uzupełnieniem zbiorników oraz studzienek;
 • tunele rozsączające wraz z zamknięciami – umożliwiają rozsączanie w gruntach ścieków, które zawierają zanieczyszczenia powstałe w wyniku procesów przemysłowych odbywających się w gospodarstwach domowych, lub retencjonowanych wód opadowych; mogą więc być uzupełnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i systemów zagospodarowania wody deszczowej.

Wszystkie dostępne w E-deszczówka akcesoria jako elementy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów zagospodarowania deszczówki należą do kosztów kwalifikowanych w programie „Moja woda”. Oznacza to, że na ich zakup i montaż można uzyskać dofinansowanie – nasi pracownicy wyjaśnią, jak aplikować o te środki.

Zapraszamy do kontaktu – pomożemy w wyborze odpowiednich elementów i dopasowaniu instalacji do Państwa potrzeb. Służymy pomocą również w doborze poszczególnych elementów dodatkowych do powyższych systemów, na przykład dekoracyjnych punktów poboru wody. Warto poznać cały nasz asortyment.

Menu