Jak dbać o oczyszczalnię ścieków

zbiorniki oczyszczalnia ścieków

By odpowiedzieć na tytułowe pytanie, musimy najpierw ustalić, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak działa, co jej służy, a co sprawia, że pracuje mniej wydajnie lub ulega awariom. Na tej podstawie wymienimy najistotniejsze zasady użytkowania, dzięki którym taka instalacja będzie funkcjonowała bez zarzutu przez wiele lat.

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków: krótkie wyjaśnienie zasady działania

Mechanizm stosowany w takiej instalacji opiera się na prawach biologii. Zatem, by wyjaśnić, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, musimy wprowadzić pojęcie „czynny osad”, czyli zbiór organizmów żywych, takich jak: bakterie, nicienie, pierwotniaki, których zadaniem jest oddziaływanie poprzez utlenianie i redukcję poszczególnych zanieczyszczeń. By mikroorganizmy mogły spełniać swoją funkcję, potrzebują odpowiedniego środowiska – zakłócenie warunków ich „pracy”, które są tworzone przez odpady bytowo-gospodarcze, przez wprowadzenie do instalacji substancji czy produktów innych niż przewidziane, doprowadzi do niewydolności instalacji. Zatem w domach z takimi instalacjami trzeba zwracać uwagę na to, co trafia do odpływu.

Dlaczego to takie ważne?

Wiedza o tym, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, przyda się nie tylko wówczas, kiedy taką instalację posiadamy na własnej posesji i użytkujemy na co dzień. Jeśli tak jest, zapewne zapoznaliśmy się z instrukcją obsługi i świadomie nie zrobimy nic, by uszkodzić naszą inwestycję.
Inaczej sytuacja wygląda, kiedy nie znamy specyfiki takiej instalacji, a znajdziemy się w miejscu, które z niej korzysta. Możemy wówczas niechcący doprowadzić do uszkodzenia, bo nawet jeśli będziemy wiedzieć, że mamy do czynienia z takim mechanizmem, możemy nie mieć świadomości, co mu szkodzi. Takie rozwiązania są coraz popularniejsze, ponieważ rośnie świadomość ekologiczna i chętniej wybieramy aparaturę, która jest przyjazna środowisku. To wszystko sprawia, że prędzej czy później na nie trafimy. Dobrze więc zapoznać się z wytycznymi dla użytkowników, które przygotowała E-deszczówka.

Katalog „ścieków zakazanych”

Wiedząc już, czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków, możemy wyróżnić produkty, które nie mogą być wprowadzane do odpływu. Wyróżniamy 6 takich kategorii – poniżej się im przyjrzymy, by zobaczyć, co konkretnie się do nich zalicza i wyjaśnić, dlaczego są „zakazane”.

PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE – z paragrafu „Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków: krótkie wyjaśnienie zasady działania” wiemy już, że czynnikiem działającym w instalacji są miedzy innymi bakterie – nie mogą więc do niej trafiać substancje, które działają antybakteryjnie, ponieważ dosłownie zabijają naszą oczyszczalnię. Do tej kategorii zaliczamy wszystko, co działa antybakteryjnie: środki dezynfekujące (między innymi te, których używamy, by dezynfekować butelki dla dzieci, a także te, które stosujemy do dezynfekcji rąk), środki odkażające sedesy.

ALKOHOLE, ROZPUSZCZALNIKI, FARBY – tu sytuacja wygląda podobnie: substancje te niszczą naszą instalację, pozbawiając ją czynnika działającego w postaci mikroorganizmów.
Tę grupę współtworzą jeszcze: środki fotochemiczne oraz ropa naftowa.

ANTYBIOTYKI I LEKI – część tych farmaceutyków jest odporna na działanie bakterii znajdujących się w biologicznych oczyszczalniach, co sprawia, że nie zostaną one rozłożone, tylko przenikną do środowiska, a stamtąd do naszej żywności czy wody pitnej.
Do odpływu nie mogą więc trafić: antybiotyki, leki, suplementy.

NIEKTÓRE RODZAJE WODY – tak, nie ma tu pomyłki: wiedząc, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, wiemy też, że nie każda woda nadaje się do odprowadzenia, co wynika z jej specyfiki chemicznej.

Do odpływów nie wlewamy: popłuczyn ze stacji zmiękczania wody, deszczówki pozyskanej z dachu lub systemów drenażowych, wody z basenów.

PRODUKTY SPOŻYWCZE – resztki żywności, szczególnie te płynne, nie powinny być – choć w niektórych domach tak się zdarza – spłukiwane w toaletach. Wynika to z tego, że – tu ponownie odwołujemy się do paragrafu „Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków: krótkie wyjaśnienie zasady działania” – składniki żywności, które są dobre dla ludzi, nie są dobre dla bakterii, więc albo zubożą florę pracującą w naszej instalacji, czyniąc ją mniej efektywną, albo nie zostaną rozłożone i będą obniżać funkcjonalność, albo trafią do środowiska. Pozostałości żywnościowe są odpadami i powinny trafiać do pojemnika na bioodpady.

W toaletach nie spłukujemy: mleka i jego przetworów, olejów i tłuszczy spożywczych, odpadów żywnościowych o stałej konsystencji, opakowań i akcesoriów kuchennych (plastiki, filtry do kawy, korki do butelek, itp.).

ARTYKUŁY HIGIENICZNE – to wszystko, czego używamy w łazienkach wymaga na ogół czasu, by ulec rozłożeniu – a nasza instalacja nie jest odpowiednim dla tego miejscem.

W zbiorniku nie zostaną rozłożone, ale będą tam zalegać: ręczniki sanitarne, wkładki higieniczne, prezerwatywy, pieluchy, a także inne produkty trudno rozkładalne.

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I ROLNE – ze specyfiki tego, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, wynika, że nieczystości są różne, a do naszej instalacji powinny trafiać tylko te, które mogą zostać w niej rozłożone, a więc pochodzenia bytowo-gospodarczego; te o innym pochodzeniu zaburzą funkcjonowanie pracujących u nas mikroorganizmów.

Nasza instalacja nie poradzi sobie z: odpadami płynnymi i stałymi pochodzenia zwierzęcego, skroplinami z kotłów kondensacyjnych, innymi, które nie mają charakteru bytowo-gospodarczego, ale pochodzą na przykład z przedsiębiorstw przemysłowych. Mając na uwadze to, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, możemy zapewnić jej dłuższą trwałość, a sobie spokój codziennego funkcjonowania w domu.

Sprawdź również: Zbiorniki na deszczówkę

Dla chcącego nic trudnego

Podsumujmy: Jak mamy, jako właściciele i użytkownicy – dbać o naszą instalację? Przede wszystkim ze świadomością, czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Znając mechanizm działania, intuicyjnie nie umieścimy w odpływie nic, co mogłoby zaszkodzić „naszym bakteriom”. A jeśli pojawią się wątpliwości – zawsze można zerknąć do ściągawki E-deszczówki.

Menu