GWARANCJA

Gwarancji na produkty zakupione w sklepie e-deszczowka.com udzielają producenci lub importerzy poszczególnych wyrobów. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w instrukcji, DTR-ce lub książkach użytkownika każdego produktu.
Standardowa gwarancja dla produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych to okres od 2 do 10 lat. Części mechaniczne i elektroniczne posiadają 2-letni okres gwarancji.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  • nieprzestrzegania warunków ustalonych przez Producenta
  • nieprzestrzegania przez wykonawcę zasad montażu instalacji ustalonych przez Producenta
  • nieprzestrzegania przez użytkownika zasad eksploatacji i obsługi instalacji określonych przez Producenta
  • montażu produktu bez zachowania wytycznych Producenta
  • dokonywania przeróbek lub użytkowania urządzeń i elementów towarzyszących, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, określonym przez Producenta
Menu