Ekspert zielonych technologii

jak wykorzystać deszczówkę

E-deszczówka została stworzona jako miejsce, w którym promujemy i stwarzamy dostęp do zielonych technologii, popularnie określanych też jako „green tech”, w zakresie dbania o zasoby jednej z najcenniejszych substancji na Ziemi – mowa o wodzie. Należy ona do zasobów odnawialnych, ale dziś już powszechnie wiadomo, że skończonych. Dlatego tak istotne jest rozważne wykorzystywanie każdej kropli – między innymi poprzez korzystanie z różnych sposobów na to, do czego wykorzystać deszczówkę.

Wachlarz zielonych technologii

Przybliżmy zatem najpierw pojęcie „zielone technologie”. Po pierwsze, nie tylko nie szkodzą one środowisku, ale uważane są za przyjazne i dla środowiska, i dla swoich użytkowników, ponieważ długofalowo wpływają na jakość życia poprzez poprawę warunków środowiskowych. Po drugie, ich działanie łagodzi, a nawet odwraca negatywny wpływ człowieka na otoczenie naturalne – fachowo nazywamy to minimalizowaniem presji antropogenicznej. Do zielonych technologii zaliczamy różne rozwiązania – od budownictwa energooszczędnego przez systemy projektowane po to, by wprowadzać kolejne pomysły dotyczące tego, do czego wykorzystać deszczówkę – jak centralne deszczowe czy instalacje zbiorników podziemnych – po elektryczne i hybrydowe samochody albo autobusy i lokomotywy wodorowe. Dzisiejsza technika ma wiele do zaoferowania tym, którym bliskie jest dbanie o losy naszej planety.

Wiele możliwości, które prowadzą do tego samego celu

Nie da się być ekspertem od wszystkiego, w E-deszczówka jako swoją specjalizację i misję traktujemy ochronę zasobów wody. Dlaczego? Powodów jest wiele, wymieńmy kilka najważniejszych:

  • susze – być może trudno to sobie wyobrazić, ale w Polsce mamy zjawisko suszy i nie chodzi tu o kilkudniowy brak deszczu w okresie wakacji, ale o przedłużający się stan niedoboru wody na całym obszarze kraju, który prowokuje do namysłu nad tym, do czego wykorzystać deszczówkę, by nie eksploatować zasobów wodociągowych;
  • ubóstwo wodne – Polska należy do tych europejskich krajów, które już zagrożone są „stresem wodnym”, czyli deficytem wody, a więc zjawiskiem zbyt małej ilości zasobów wodnych w stosunku do ilości mieszkańców; jesteśmy pod tym względem na niechlubnej drugiej pozycji;
  • gospodarka eksploatująca – woda jest niezbędna do tego, by trwały procesy produkcji, w ten sposób powstaje ślad wodny poszczególnych produktów, w oparciu o który określamy, jakie zużycie było potrzebne, by ten produkt mógł powstać – mówimy wówczas o wodzie wirtualnej, ponieważ często nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile jej potrzeba; podajmy bardzo obrazowy przykład: by 1 jajko mogło trafić na nasz stół, trzeba było zużyć 196 litrów (!); można tę liczbę zmniejszyć, wystarczy uświadomić sobie, na jak wielu etapach jesteśmy w stanie wykorzystać sposoby na to, do czego wykorzystać deszczówkę, zamiast po prostu okręcać kran.

Nie zawsze tak było – do wielu rzeczy doprowadził nas paradoksalnie rozwój cywilizacyjny, globalizacja, których wynikiem jest ocieplenie klimatu i zmiany warunków atmosferycznych praktycznie we wszystkich miejscach na globie ziemskim. Nie jesteśmy jednak pozbawieni pola manewru – mamy alternatywę dla wody z sieci wodociągowych. Merytoryczna wiedza i kreatywność podpowiadają nam więc, do czego wykorzystać deszczówkę.oszczędzanie wody deszczowej

Do czego wykorzystać deszczówkę – pomysły z E-deszczówka

W tym miejscu przywołajmy prognozy i statystyki: co dnia każdy z nas zużywa średnio około 150 litrów wody (cele konsumpcyjne, higiena, zmywanie naczyń ręczne lub w zmywarce, spłukiwanie toalety, pranie etc.); bliżej roku 2030 będziemy potrzebować o 60% więcej wody niż będziemy mieć jej do dyspozycji. Naszym celem jest więc:

  • umożliwianie recyklingu wody – wprowadzenie jej do zamkniętego obiegu (temu służą między innymi przydomowe oczyszczalnie ścieków),
  • proponowanie takich rozwiązań, które pozwalają na praktyczne zastosowanie pomysłów na to, do czego wykorzystać deszczówkę (nieocenione są tu zbiorniki naziemne tradycyjne, jak i ozdobne).

Na tym nasza rola się nie kończy – poza szeroką ofertą zielonych technologii w dziedzinie ochrony zasobów wodnych dzielimy się także wiedzą. Nasi eksperci podpowiadają, jak uzyskać dofinansowanie z programu „Moja Woda” na zakupione u nas systemy zagospodarowywania deszczówki. Jeśli więc mielibyśmy określić, na czym polega bycie ekspertem od zielonych technologii w naszym wykonaniu, powiedzielibyśmy, że na kompleksowym wskazywaniu sposobów na to, do czego wykorzystać deszczówkę, by w możliwie największym zakresie zastępować nią pobór z wodociągów.

Zobacz również Zbieranie wody deszczowej – zalety dla nas i dla środowiska

Menu