Dofinansowania do wody deszczowej

Program Moja Woda

„Moja woda” działa na Państwa korzyść

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki prowadzi afirmowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska program „Moja woda”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2020–2024. Dotychczasowe edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem Polaków, którzy docenili atuty wykorzystywania małej retencji do swoich potrzeb.

Czy wiecie Państwo, że Polska jest nieustannie zagrożona suszą?

Polska, ze względu na swoje usytuowanie klimatyczno-geograficzne, należy do krajów o niskiej dostępności zasobów wodnych. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej na jednego mieszkańca przypada u nas trzykrotnie mniej wody w ciągu roku – tylko 1600 m3. W praktyce oznacza to, że zmagamy się z niedoborami wody w okresie letnim – niekiedy nawet wprowadzane są restrykcje, by w czasie upałów nie korzystać z zasobów miejskich do podlewania trawników, ogrodów.

Dlatego powstał program „Moja Woda” – jego celem jest łagodzenie skutków suszy poprzez tworzenie przy gospodarstwach domowych systemów zagospodarowywania wody deszczowej. To dzięki nim deszczówka jest zatrzymywana i może zostać wykorzystana ponownie. W przeciwnym razie deszczówka – która jest odprowadzona do kanalizacji deszczowej czy bytowo-gospodarczej lub do rowów odwadniający wokół posesji, która spływa ulicami – stanie się po prostu zmarnowaną cieczą.

Na co przyznawane jest dofinansowanie

Zgodnie z zapisami programu każdy właściciel domu jednorodzinnego może raz wnioskować o dofinansowanie, które wynosi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, czyli do 5000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup poszczególnych elementów instalacji, ich dostawa, budowa systemu i jego uruchomienie, a w szczególności:

  • elementy przeznaczone do zbierania deszczówki z nieprzepuszczalnych powierzchni na posesjach przydomowych (dachy, podjazdy, chodniki) – zaliczamy tu: wpusty, łapacze, przewody odprowadzające wody opadowe, odwodnienie liniowe; nie zaliczamy orynnowania;
  • pojemniki do retencjonowania opadów – do wyboru mamy zbiorniki podziemne i zbiorniki naziemne, a wśród nich także ozdobne;
  • elementy pozwalające retencjonować wodę deszczową w gruncie – obejmują one: drenaż, rozszczelnianie powierzchni typu nieprzepuszczalnego, studnie chłonne, a także ogrody deszczowe, z tym że nie są tu uwzględnianie nasadzenia;
  • części umożliwiające korzystanie z deszczówki – tutaj z kolei mamy do wyboru: filtry, pompy, zraszacze, różnego typu przewody, sterowniki, centrale deszczowe.

Katalog ten pokazuje, że w ramach programu można stworzyć indywidualnie dopasowaną do potrzeb użytkowników oraz warunków terenowych instalację do zagospodarowywania wody z opadów atmosferycznych.

Proste zasady skorzystania z dofinansowania

By skorzystać z dofinansowania, inwestycję można rozpocząć w dowolnym momencie, a wniosek złożyć, kiedy zostanie uruchomiony kolejny nabór. Ważne jest jednak to, że inwestycja nie może być zakończona przed podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co to oznacza w praktyce? Można dokonać zakupu elementów systemu retencjonującego i je zainstalować, ale z uruchomieniem należy zaczekać do podpisania umowy. Kolejna istotna kwestia to zadbanie o dokumentację inwestycji – trzeba zachować faktury za zakup i rachunki za instalację. By rozliczyć uzyskane później dofinansowanie wymagane są oryginały tych dokumentów.

Niezbędne informacje

  • Wnioski składa się do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyznaczonych terminach.
  • Minimalna kwota inwestycji nie może być niższa niż 2000 zł.
  • Minimalna objętość zbiorników nie może być mniejsza niż 2 m3.
  • Okres trwałości przedsięwzięcia musi wynosić co najmniej 3 lata.
  • Inwestycja powinna być realizowana zgodnie z polskim prawem.

Więcej o inwestowaniu w małą retencję

NFOŚiGW przy okazji rozpoczynania kolejnych naborów przygotowuje materiały informacyjne, które odstępne są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Natomiast w E-deszczówka uzyskacie Państwo poza informacjami formalnymi także te dotyczące praktycznych aspektów wyboru elementów potrzebnych do stworzenia optymalnego dla Państwa systemu zagospodarowywania opadów atmosferycznych. Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Menu