Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia na budowę?

przydomowa oczyszczalnia a pozwolenie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które coraz częściej zastępuje tradycyjne szambo. Jest to bowiem opcja przyjazna środowisku naturalnemu, łatwa w obsłudze i generująca oszczędności w domowym budżecie. Podczas planowania inwestycji musimy jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii formalnych, między innymi to, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia na budowę. Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi informacjami.

Zgłoszenie czy pozwolenie

Odpowiedź na pytanie, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia na budowę, jest uzależniona od kilku czynników. Jeśli planujemy wznoszenie domu, to warto uwzględnić ten system w projekcie budowlanym jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę obiektu możemy również realizować prace związane z montażem oczyszczalni. W sytuacji braku uwzględnienia tego urządzenia w projekcie powinniśmy zwrócić się do odpowiednich organów o zgodę, jeśli:

  • zamierzamy odprowadzać ścieki do rowu melioracyjnego, rzeki lub innych urządzeń wodnych, które nie znajdują się na posesji należącej do inwestora;
  • planujemy zrzut nieczystości w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości nieprzekraczającej 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak konieczne jest zgłoszenie zamiaru montażu systemu. Należy to zrobić przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Powinniśmy dostarczyć takie dokumenty jak:

  • wypełniony i podpisany przez inwestora druk zgłoszenia budowy,
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o prawie własności do działki,
  • opis techniczny systemu,
  • mapę sytuacyjno-wysokościową, zawierającą opis rozmieszczenia urządzeń.

Brak sprzeciwu wobec złożonego wniosku w ciągu 21 dni oznacza domyślną zgodę na realizację inwestycji – taka zgoda jest ważna przez kolejne dwa lata, licząc od dnia rozpoczęcia robót. W skompletowaniu niezbędnych dokumentów chętnie pomoże wykwalifikowana kadra pracownicza firmy E-deszczówka. Od lat zajmujemy się sprzedażą i wykonaniem efektywnych instalacji, zarówno biologicznych, jak i tunelowych czy drenażowych.

oczyszczalnia przydomowa

Inne wymogi

Kwestia tego, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia na budowę, nie jest jedyną, o której musimy pamiętać, planując montaż opisywanego systemu. Podstawę stanowi też odpowiednia lokalizacja urządzenia – należy zachować określone odległości od poszczególnych elementów infrastruktury. Przykładowo oczyszczalnia nie może zostać zamontowana w odległości mniejszej niż 2 metry od granicy działki. Ponadto powinna znajdować się co najmniej 3 metry od drzew i krzewów oraz 15 metrów od studni, która dostarcza wodę przeznaczoną do celów spożywczych.

Mając natomiast na uwadze względy stricte techniczne, warto zastanowić się nad doborem właściwego modelu – tak, aby był on dopasowany nie tylko do warunków panujących na działce, lecz także do potrzeb użytkowników. Trzeba uwzględnić między innymi liczbę domowników, gdyż to wpływa na ilość dziennych nieczystości.

Sprawdzone systemy od firmy E-deszczówka

Ekologiczne rozwiązania przeznaczone do gospodarstw domowych to nasza specjalność – zajmujemy się sprzedażą nie tylko przydomowych oczyszczalni ścieków, lecz także różnego rodzaju zbiorników na deszczówkę. Od lat pomagamy osobom z całej Polski w dobieraniu właściwych rozwiązań, ich montowaniu oraz załatwianiu niezbędnych formalności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu rozmowy na temat planowanej inwestycji.

Menu